อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ครึ่ง

ทำถนนเรียบร้อยแล้ว

Home Office

เพียง 13 ห้องเท่านั้น

หน้ากว้าง 4 เมคร ลึก 17 เมตร

พร้อมที่จอดรถบนและถนนหน้าโครงการ 20 เมตร

3ชั้น 3ห้องนอน 4ห้องน้ำ

พื้นที่ Pantry สำหรับเตรียมอาหาร 5 เมตร