ทำอย่างไรกับรถที่ใช้แล้ว

   ถ้าคุณต้องการเลือกซื้อรถประเภทต่างๆ หรือรถใช้แล้วจากผู้ขายให้ตรวจสอบคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
 ด้วย มิฉะนั้นคุณจะเสียเงินซื้อรถเป็นโหลๆ ก่อนจะได้รถที่คุ้มจริงๆ
 
   สิ่งที่คุณควรถามผู้ขายคือ

   1.ทำไมถึงขายรถคันนี้
   2.ใครเป็นเจ้าของเดิม (ถามชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์)
   3.สามารถรับบริการได้ที่ไหน
   4.มีประวัติรับบริการหรือไม่
   5.เคยมีซ่อมหนักหรือไม่
   6.ยังต้องมีการซ่อมแซมส่วนอื่นๆ หรือไม่
   7.มีกำหนดการบำรุงรักษารถหรือไม่
   8.ได้รับการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุกๆ 4,500 กิโลเมตรหรือไม่
   9.เกจวัดต่างๆ ยังทำงานดีอยู่หรือไม่
  10.เจ้าของรถคนเดิมส่วนใหญ่ใช้รถในเมืองหรือออกต่างจังหวัด
  11.รถเคยได้รับอุบัติเหตุหรือไม่
  12.เคยทำสีใหม่หรือไม่

   จากคำถามเหล่านี้ จะทำให้คุณทราบสภาพรถที่คุณสนใจมากขึ้น
  
                                                                        แหล่งข้อมูลจาก www.one2car.com