ที่ค้ำใบปัดน้ำฝนฝีมือคนไทย

   ในสภาวะอากาศร้อนอย่างปัจจุบันนี้ทำให้สิ่งของต่างๆ ที่ตากแดดต้องชำรุดเสียหายได้เช่นกันครับ ที่ปัดน้ำฝนก็
 เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทนกับความร้อนของแสงแดดที่สาดส่องลงมา ทำให้ใบปัดน้ำฝนเกิดการเสื่อมสภาพมีอายุการใช้
 งานที่สั้นลง
   ดังนั้น จึงได้มีคนไทยท่านหนึ่งที่ได้คิดค้นทำที่ค้ำใบปัดน้ำฝนซึ่งได้แนวความคิดมาจากตอนที่ยังวัยเยาว์ที่ได้นำ
 ตะเกียบที่หัดนั้นไปค้ำใบปัดน้ำฝนรถของคุณพ่อโดยใช้เชือกผูกติดกับใบปัดน้ำฝน ผลที่ได้รับทำให้ใบปัดน้ำฝน
 รถยนต์ของคุณพ่อมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากแนวความคิดในตอนวัยเยาว์ทำให้ท่านได้ใช้เว-
 ลาในวัยเกษียณคิดค้นที่ค้ำใบปัดน้ำฝนที่สามารถติดตั้งเข้ากับรถยนต์ได้ทุกรุ่นและมีความทนทานต่อการใช้งาน
 จริง จากการทดลองผิดทดลองถูกหลายครั้ง จึงได้ที่ค้ำใบปัดน้ำฝนที่สามารถติดตั้งเข้ากับรถยนต์ได้ทุกรุ่นที่มี
 ความทนทานสูง และได้รับการจดสิทธิบัตรบุคคลคนเก่งของประเทศไทย ท่านมีชื่อว่า คุณไพโรจน์ ทันตศิริกร
   คุณไพโรจน์ได้กล่าวถึงการผลิตที่ค้ำใบปัดน้ำฝน ที่ค้ำใบปัดน้ำฝนผลิตจากพลาสติก 66 ไฟเบอร์ที่ทนทานต่อ
 ความร้อนสูงกว่า 150 องศา จุดเด่นของที่ค้ำใบปัดน้ำฝนคือ สามารถติดตั้งเข้ากับที่ปัดน้ำฝนของรถยนต์ได้เกือบ
 ทุกรุ่น มีการติดตั้งง่ายสะดวกสบาย ไ่ม่จำเป็นต้องถอดที่ค้ำใบปัดน้ำฝนเมื่อต้องการใช้งานจริงและช่วยยืดอายุการ
 ใช้งานของใบปัดน้ำฝนได้นานยิ่งขึ้น
   ในการรับประกันหลังการขายมีการรับประกันหลังการขาย 1 ปีเต็ม ในกรณีที่ที่ค้ำใบปัดน้ำฝนเกิดการชำรุด
 เสียหาย จากการใช้งานปรกติทางผู้ผลิตยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันทีครับ


  
 สำหรับท่านที่ต้องการติดตั้งที่ค้ำใบปัดน้ำฝน หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อ
 มูลได้ที่คุณไพโรจน์ ทันตศิริกร บ้านเลขที่ 62/145 หมู่บ้านพัชรวิลล์ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบาง
 แค กทม.10160 โทร. 018167294 โทรสาร 024132128