ปัญหาของรถยนต์ที่เกิดอาการสั่นทั้งคันนั้นเกิดจากอะไร?
   เมื่อท่านขับขี่รถยนต์แล้วเกิดอการสั่นทำให้ท่านขาดความมั่นใจในการขับขี่รถยนต์อย่างแน่นอนครับ สาเหตุของ
 การสั่นของรถยนต์นั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุครับ

   สาเหตุที่ิเกิดจากลูกหมากหลวม
การที่ลูกหมากล่างหลวมนั้นทำให้ระบบบังคับควบคุมของรถยนต์เกิดการหลวม
 ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้ในทิศทางที่ต้องการเกิดอาการสั่นเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงๆ การที่ลูกหมากหลวม
 นั้นมีหลายจุด ทั้งลูกหมากบน ลูกหมากล่าง ลูกคันชักคันส่ง ในการตรวจเช็กลูกหมากของรถยนต์ท่านนั้นสามารถ
 ตรวจเช็คได้ครับ สิ่งแรกดูจากระยะฟรีของพวงมาลัย ถ้ามีระยะฟรีมาก ควบคุมทิศทางไม่ได้นั้นแสดงว่าลูกหมาก
 คันชักคันส่งของท่านหลวมแล้ว หรือในกรณีที่ขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วแล้วรถยนต์เกิดการสั่นนั้นแสดงว่าลูก
 หมากล่างของท่านหลวมแล้วครับ ยังมีการเช็คอีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านผู้ขับขี่รถยนต์สามารถทำการตรวจเช็คได้ครับ
 เพียงใช้แม่แรงยกล้อขึ้นแล้วจับล้อรถยนต์ขยับซ้ายขวา ถ้าล้อขยับซ้ายขวามากนั้นแสดงว่าลูกหมากล่างของท่าน
 หลวมแล้วครับ ในการซ่อมลูกหมากส่วนมากนิยมการเปลี่ยนใหม่ครับ มีอะไหล่ให้เลือกใช้อย่างมากมายทั้งของ
 แท้และของเทียม แต่บางท่านมีงบประมาณน้อยก็เข้าใช้บริการอัดลูกหมากตามร้านที่เปิดให้บริการอัดลูกหมาก
 ครับ ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับโดยอายุการใช้งานนานถึง 6 เดือน หรือ 1 ปีครับ

   สาเหตุที่เกิดจากบูสต์ยางต่างๆของรถยนต์เกิดฉีกขาด เกิดการสึกหรอ
การที่บูสท์ยางเกิดการฉีกขาด
 สึกหรอน้น ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้รถยนต์เกิดอาการสั่นได้ ในระบบช่วงล่างของรถยนต์ได้มีบูสต์ยางยึดจับระบบช่วง
 ล่างในชิ้นส่วนต่างมากมาย การที่บูสต์ยางเกิดการฉีกขาดนั้น เกิดการสึกหรอที่เกิดขึ้นระหว่างการขับขี่รถยนต์
 เมื่อบูสต์างฉีกขาดทำให้ระบบช่วงล่างของรถยนต์เกิดการหลวมทำให้เกิดการสั่นขึ้นได้ในเวลาขับขี่ การตรวจบูสต์
 ยางต่างๆนั้น สามารถทำการตรวจเช็กด้วยการดูจากรอยการฉีกขาดของบูสต์ยางต่างๆ และตรวจเช็คด้วยการสัมผัส
 ว่ามีการหลวมหรือไม่ ถ้ามีการฉีกขาดหรือการหลวมของบูสต์ยาง การซ่อมบำรุงจะทำการเปลี่ยนบูสต์ยางใหม่ครับ

   สาเหตุที่เกิดจากเพลาคด
สาเหตุที่เกิดจากเพลาคด อาการรถสั่นจากเพลาคดนั้นส่วนใหญ่เกิดกับรถยนต์ที่มี
 ระบบการขับเคลื่อนล้อหน้า การที่เกิดเพลาคดได้นั้น เกิดจากรถยนต์ได้เกิดอุบัติเหตุหนักด้านหน้า ทำให้ศูนย์เพลา
 เสีย ทำให้ในเวลาขับขี่รถยนต์เกิดการสั่นขึ้นได้ ในการตรวจเช็กสามารถตรวจได้จากการเข้าบริการ ตั้งศูนย์ถ่วง
 ล่าง ถ้าเพลาคดจะมีการตั้งศูนย์ถ่วงล้อไม่ได้ครับ การซ่อมบำรุงในกรณีที่เพลาขับคดนั้นส่วนใหญ่นิยมเปลี่ยนเพลา
 ขับใหม่เลยครับ(มือสอง)

   สาเหตุที่เกิดจากจานเบรกมือมีหน้าสัมผัสไม่เรียบ
เมื่อหน้าสัมผัสจานเบรกไม่เรียบนั้น ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้
 รถยนต์สั่นได้ครับ การที่หน้าสัมผัสจานเบรกไม่เรียบนั้น เกิดจากการสึกหรอของจานเบรกที่ไม่เสมอกันทำให้ในเว
 ลาเบรกผ้าเบรกกับจานเบรก มีหน้าสัมผัสไม่สนิทกัน ทำให้ในเวลาเบรกรถยนต์จะเกิดการสั่นในการตรวจเช็ก
 สามารถตรวจเช็กได้จากขับขี่รถยนต์ของท่านเอง ถ้าเบรกแล้วเกิดการสั่นนั้นแสดงว่าจานเบรกของท่านไม่เรียบ
 แล้วครับ การซ่อมบำรุงส่วนใหญ่จะทำการถอดจานเบรกออกมาเจียให้หน้าสัมผัสของจานเบรกเรียบเสมอกัน ก็เป็น
 อันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

   
สาเหตุที่เกิดจากศูนย์ล้อของรถยนต์ไม่ดสาเหตุที่เกิดจากศูนย์ล้อไม่ดีนั้น เกิดจากการสึกหรอจากการใช้งาน
 ของรถยนต์เป็นเวลานานแล้วไม่ได้เข้าไปใช้บริการตั้งศูนย์ทำให้มุมองศาของล้อไม่เท่ากัน หน้าสัมผัสของยางไม่
 เท่ากันเป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้รถยนต์เกิดอาการสั่นขึ้นได้เช่นกันครับ

   สาเหตุที่เกิดจากยางรถยนต์เกิดการเสื่อมสภาพ
สาเหตุที่เกิดจากยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพนั้นเกิดจากการบวม
 ของยางทำให้รูปยางไม่เป็นวงกลมทำให้รถยนต์เกิดการสั่นได้ครับ อายุรถยนต์มีอายุการใช้งาน 2 ปี ไม่ว่าจะดอก
 ยางเต็มอยู่ก็ตามควรที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองครับ

   
สุดท้ายนี้ขอฝากสำหรับท่านที่ต้องการซ่อมบำรุงช่วงล่างสักหน่อยครับ ในการซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างนั้นต้องทำ
 การซ่อมบำรุงทั้งหมดพร้อมกันทั้งระบบครับ ถ้าทำการซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างในแต่ละจุดนั้นเป็นการเสียเงินเปล่า
 ครับ เพราะระบบช่วงล่างที่ยังไม่ได้ซ่อมบำรุงยังเกิดการหลวมอยู่ ซึ่งจะทำให้ระบบช่วงล่างที่ซ่อมใหม่เกิดการชำรุด
 ได้อีกเช่นกันครับ ฉะนั้นการซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างต้องทำการซ่อมบำรุงทั้งระบบครับเพื่อการประหยัด และความ
 ปลอดภัยต่อตัวท่านเองครับ